Zasebnost

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Prodajalec bo osebne podatke uporabljal izključno za lastne potrebe, za potrebe izpolnitve naročila ter ostalo potrebno komunikacijo. Evidenca kupcev, statistika in zgodovina prodanih izdelkov, so zaščiteni s strani lastnika spletne trgovine in lastnika spletnega strežnika. Vsi podatki bodo uporabljeni le s strani lastnika in pooblaščenih delavcev znotraj podjetja prodajalca. Podatki o kupcu v nobenem primeru ne bodo predani tretjim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Kupec z registracijo v spletni trgovini dovoljuje prodajalcu, da njegove osebne podatke uporabi za lastne potrebe (obveščanje o novostih v spletni trgovini, obveščanje o prodajnih akcijah, uporaba osebnih podatkov za ostale marketinško prodajne aktivnosti ipd.). Kupec lahko dovoljenje kadarkoli prekliče - preklic mora poslati pisno na naslov prodajalca ali na mail stanecvelbar@gmail.com.

Kupec ima zagotovljene vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.